Advokat Beograd


Privredno pravo

Advokat za privredno pravo

Advokatska kancelarija Vladisavljević u Beogradu, obezbeđuje svojim klijentima širok ospeg usluga iz oblasti privrede i  privrednog prava (poslovno pravo, trgovisnko pravo, kompanijsko pravo – privrednih društava). Vladisavljevic Law Office – advokati imuju veliko iskustvo u ovoj sferi, stečeno kroz dugu praksu – osnivanja društava – savetovanja postojećih privrednih subjekata i zastupanjem kopmparnija u Srbiji i pred sudovima i državnim organima.  Veliku pažnju posvećujemo novinama u pravnoj regulativi i promenama na tržištu. Imajući u vidu da se radi o oblasti koja trpi česte izmene i pravno usložnjavanje, usklađivanje sa zakonom ceokupnog poslovanja i svih akata društva biva gotovo nezamislovo bez poravne podrške advokata.

Kako je uređeno privredno pravo u Srbiji?

Privredno pravo kao šira oblast se bavi pravnim položajem i međusobnim odnosima privrednih subjekata – (privrednih društava, preduzetnika, zadruga, preduzeća, banaka, osiguravajućih društava, brokerskih društava i drugih organizacija).

Ovu oblast prava u Srbiji uređuju više zakona od kojih je najvažniji Zakon o privrednim društvima.  Njime se uređuju oblici vršenja privrednog poslovanja, funkcioniosanja društava i načini osnivanja, statusne i promenama forme, gašenja privrednih društava i mnoga druga pitanja važna za položaj privrednih subjekata.

Obzirom da je  privredno pravo  oblast koju uređuje više različitih zakona, koji nekada imaju i suprostavljene odredbe, njihovo tumačenje u praksi može zadavati probleme, a posebnu pažnju zahtevaju mišljenja ministarstava za pojednia pitanja, koja imaju obavezujuću snagu.

Kako mogu biti organizovani privredni subjekti?

Zakon predviđa više oblika organizovanja privrednih subjekata. Prema zakonu poslovanje može obavljati i pojedinac, koji je registrovan kao preduzetnik. Takođe, pojedinac može biti i osnivač jednočlanog privrednog društva sa ograničenom odgovornošću.

Privredni subjekti – privredna društva se u osnovi dele na društva lica i društva kapitala. Društva kapitala su:

 • Društva sa ograničenom odgovornošću
 • Akcionarskog društva
Društva lica su:
 • Ortačkog društva
 • Komanditnog društva

U skladu sa drugim važećim zakonima, za određene subjekte u privredi će se primenjivati i posebni propisi: banke , osiguravajuća društva, brokerska društva, berze, javna preduzeća itd.

Kako će budući privredni subjekat biti organizvan i koju će pravnu formu izabrati će biti od velikog uticaja za njegovo poslovanje i na prava njegovih članova. Zasto je važno izabrati oblik koji će na najbolji način odgovarati potrebama Vašeg poslovanja i onome što želite da postignete. 

Privredno pravo u Srbiji

Ako imate nedoumica, možete kontaktirati advokatsku kancelariju za privredno pravo

Kako vam mi možemo pomoći?

 Kako bi društvo bilo osnovano i počelo da posluje, ono mora biti registrovano u Agenciji za privredne registre i mora ispuniti veći broj zakonskih obaveza i procedura, izraditi osnovne akte društva itd. U svemu tome naša advokatska kancelarija Vam može pomoći i prokrčiti Vam put do legalnog poslovanja, što će vam omogućiti da se skoncentrišete na vaše poslovne ciljeve. Pravna pitanja su naša briga.

Vladisavljevic Law advokati pružaju i pomoć u sledećim pitanjima:

 • Osnivanje i registracija privrednog društva DOO, AD, OD ( u APR i drugim registrima)
 • Konsalting – pravno savetovanje (kod registracije, upravljanja, poslovanih promena, likvidacije);
 • Izrada osnivačkih i drugih akata društva i promena u postojećim aktima;
 • Zaključivanje ugovora sa drugim privrednim društvima;
 • Zakup, kupovina i prodaja poslovnog prostora;
 • Izrada dokumenta potrebnih za skupštinu društva – akcionara, za sednice odbora;
 • Povećanje ili smanjnenje osnovnog kapitala društva;
 • Promena adrese sedišta;
 • Promena delatnosti u registrima;
 • Promena naziva / imena društva ili preduzetnika;
 • Promena pravne forme društva;
 • Promene u registrima koje se tiču osnovnih podataka;
 • Prenos dela imovene društva na drugo društvo;
 • Podela jednog društva na više drugih društava;
 • Spajanje i preuzimanje društava;
 • Usluge u vezi sa kreditnim i banarskim poslovim poslovima;
 • Pregovaranje sa bankama i investirorima u vezi finasiranja;
 •  Prenos udela i uloga;
 •  Registracija žiga i ambalaže;
 •  Zaštita industrijskih prava;
 • Osnivanje ogranaka društva i poslovnice;
 • Lizing ugovori;
 •  Otvaranje novih radnih mesta;
 •  Privremena obustava delatnosti  društva;
 •  Nastavak obavljanja delatnosti društva;
 •  Ugovori sa direktorima i zaposlenima;
 • Ostavka direktora;
 • Poresko savetovanje;
 • Zastupanje pred sudom u privrednim sporovima;
 • Zastupanje na arbitraži pri privrednoj komori;
 • Izrada dokumenata kod zajedničkih ulaganja;
 • Korporativno pravo
 • Likvidacija preduzeća;
 • Stečaj privrednog društva;
 • Korporativno restrukturiranje;

Advokati za privredno pravo u Beogradu Vladisavljević, pružaju pravnu pomoć u pravno usklađenom vođenju, malih, srednjih biznisa, kao i većih kompanija u Srbiji. Pomažemo našim biznis klijentima u širokom spektru pitanja, pronalaženje inovativnih i efikasnih rešenja.

Naročito pri onivanju biznisa / startup-a, vlasnici moraju doneti važne odluke, poput biranja pravne forme, načina organizovanja i finansiranja biznis projekta i zaključivnja ugovora sa drugim privrednim društvima. U zavisnosti od pravne forme DOO – društva sa ograničenom odgovornošću, ortačkog društva ili akcionarskog društva, vlasinici će se suočiti sa različitim izazovima. Sa druge strane privredna društva koja su već etablirana, mogu se suočiti sa iznenadnim vlasničkim i ugovornim sporovima, privrednim prekršajima i poreskim problemimima itd. U tim trenucima, savet advokata sa odgovarajućim iskustvom u privredi i poslovnom pravu može vam pomoći u nalaženju potrebnog rešenja. Sa značajnim iskustvom u oblasti, naša advokatska kancelarija je prepoznata kao lider i kao pouzdan partner velikog broj privrednih društava.

Ako Vam je potreban pravni savet ili zastupanje advokata u vezi nekog od gore  navedenih pitanja, kontaktirajte nas na email:

Za angažovanje advokata, kontaktirajte nas na:

  telefon:  +381643809525