Advokat Beograd

Početna >> Privredno pravo >> Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala doo

Povećanje i smanjenje kapitala

Povećanje i smanjenje kapitala  doo – Advokati Beograd

Kada se govori o promenama koje se tiču udela i uloga u društvu i unošenju dodatnog kapitala i njegovom smanjenju, može doći do različitih pranih i poresko-računovodstvenih nedoumica. To je naročito izraženo u slučajevima gde i pored unošenja dodatnih uloga ne dolazi do povećanja osnovnog kapitala i obrnuto.

U svakom slučaju zakonom o privredniim društvima i drugim propisim, predviđene su precizne i stroge procedure koje se moraju ispoštovati kako bi se izvršila i registrovala promena – smanjenje / povećanje osnovnog kapitala društva – u ovom slučaju – sa ograničenom odgovornošću.

Sve promene osnovnog kapitala, pa tako i njegovo smanjenje ili povećanje se moraju registrovati u Agenciji za privredne registre.

Uz registracionu prijavu promene, mora se podneti Oluka o prpemni koju je usvojila skupština društva, zapisnik o održanoj skupštini, te sporazum članova o visini iznosa novog uloga ili priložena procena vrednosti uloga izvršena od ovlašćenog sudskog veštaka, kada se radi o povećanju.

U slučaju da je od poslednjeg registrovane promene, došlo do nekih izmena u podacima koje se tiču članova, njihvih ličnih podataka, adrese itd, to se takođe mora registrovati.

Bitno je napomenuti da su sve prome pred APR strogo formalne i da zahtevaju potpunu preciznost.

Advokati Beograd – Advokatska kancelarija Vladisavljević pruža stručnu podršku i zastupa svoje klijente pred APR-om u postupku registracije smanjenja kapitala ili njegovog povećanja i svih drugih  promena koje se tiču doo.

_____________________


Datum: 09. februar. 2022. godine