Advokat Beograd

IT pravo i internet pravo
Advokat Beograd

Advokat IT pravo
Tražite advokata sa stvarnim iskustvom u oblasti tehnologija – na pravom ste mestu.

Mi volimo informacione i digitalne tehnologije i vrlo smo zadovoljni što zastupamo i savetujemo veći broj malih, srednjih i velikih informatičkih subjekata – STAR-UP-ova, internet preduzetnika,  domena, softverskih i firmi i programera, pomažući im da zaštite svoja IT prava i ne prekrše tuđa.

Naši advokati razumeju tehnologije i imaju iskustvo sa njima. Stalno pratimo nove razvoje tehnoloških i pravnih rešenja u ovoj oblasti.

Zato smo u mogućnosti da savetujemo klijente od početnih faza razvoja ideje do realizacije, pokazujući im kako da se usklade sa zakonima – domaćim i stranim, kako da pripreme kvalitetne IT ugovore, kako da izbegnu sporove i kako da zaštite svoja autorska prava na internetu.

Prestanite da dovodite u rizik svoje poslovanje savetujući se sa  savetnicima koji se ne razumeju u tehologije!

 

 Savetovanje će Vam pružiti iskusan IT Advokat, na broj telefona 064 380 95 25 ili nam pišite na e-mail:  info@advokatiubeogradu.rs

Advokat za It pravo i internet pravo Beograd Srbija

Advokatska kancelarija koje se temeljno bavi IT pravom je redak slučaj u Srbiji. Istražite i druge, ali na kraju ćete se vratiti kod nas.

Advokati Vladisavljević Beograd Vam mogu pomoći da uskladite tehnološka rešenja i svoje poslovanje untar pravne regulative, pružićemo Vam neophodne poreske savete, savete u vezi zaštite podataka, trgovanja kripto valutama, sačiniti Vam neophodne ugovore o saradnji i razvoju, predložiti mere za zaštititu autorskih prava na programu, aplikaciji, video igre i drugo.

Ispod slede neka od najčešćih IT pitanja kojima se bavimo:

 • Outsourcig
 • Sačinjavanje politike privatnosti
 • Kripto valute
 • Escrov depozitni posao
 • Pametni ugovori
 • Blockchain
 • Zaštita podataka
 •  Enkrpcija
 • E-trgovina
 • Zaštitu prava autora programa, aplikacija i video igara
 • Zaštita žiga i patenta
 • Sačinjavanje IT ugovora
 • Izrada izjave o ograničenju / odricanju od odgovornosti

Informacione tehnologije igraju nezamenljivu i sve veću ulogu u svakodnevnom životu čoveka i u poslovanju kompanija. Paralelno sa tim razvojem rastu i  izazovi i zahtevi koje je neophodno ispuniti u oblasti informacionih tehnologija i internet prava. Iako IT oblast mnogima deluje pravno neuređena, ona to itekako jeste, što nacionalnim pravima državama, što nadnacionalnim pravom, a usled nepoznavanja prava i obaveza u informatičkom Finfor sektoru, u oblasti prikupljanja podataka na internetu, trgovanja kriptovalutama i drugim, kršenja autorski prava i zakona država u kojima su su krajnji potrošači, za pojedinca ili kopmpaniju mogu nastati velike odgovornosti. U tom pogledu pomoć stručnjaka za oblast IT prava nekada je gotovo nezamenljiva.

Takođe pružamo pravnu pomoć i zastupanje u vezi:

 • Sporova u vezi imena domena
 • Registracija domena i transfer
 • Sačinjavanje uslova korišćenja za sajt ili aplikaciju
 • Zaštita potrošača na mreži
 • Blogovanje i objavljivanje na mreži
 • Privatnost podataka
 • Marketing na internetu
 • Ugovori o zajedničkom razvoju tehnologija
 • Licence i licenciranje
 • Saveti za Freelancer-e

Razgovarajte sa nama.

Za sva pitanja u vezi IT prava i internet tehnologija pozovite na telefon 064 380 95 25

ili nam pišite na e-mail:

info@advokatiubeogradu.rs

Advokatska kancelarija Vladisavljević – Law Office – Advokat Beograd

_________

Advokat za IT pravo i internet Srbija,

Advokat Novi Beograd za informacione tehnologije

Advokat Palilula, Advokati u Beogradu, IT advokati.

Advokati Srbija, advokati Evropa.