Advokat Beograd

Zaštita podataka o ličnosti - GDPR i ZZPL​

Šta su zapravo podaci o ličnosti, ko može da ih obrađuje, koje su  zakonske obaveze tog lica? Koje su kazne za nepoštovanje odredbi Zakona?

Iako je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti  još tokom 2019. godine, mnogim licima u Srbiji i dalje nije potpuno jasno koje su njihove obaveze i prava po ovim pitanjima, kao i koje su posledice nepoštovanja odredbi i obradi podataka o ličnosti.

U našoj zemlji više propisa uređuje ovu oblast, počev od Ustava. Prema ustavu Srbije iz 2006. štiti se pravo na zaštitu podataka o ličnosti, daje se pravo svakome da bude obavešten o podacima koji se prikupljaju o njemu, dalje predviđeno da je kažnjiva upotreba podataka van namene u koju su prikupljeni, a izuzeci od ovog prava, način obrade podataka, pikupljanja i držanja uređuju se zakonom.

 

Prema Zakonu o zaštiti podatak o ličnosti Republike Srbije, podatak o ličnosti je svaka informacija u vezi identiteta neke osobe, koji se na osnov iste može posredno ili neposredno odrediti ili biti odrediv. U grupu ovih podataka naročito spadaju, ime i prezime, jmbg broj, ili elektronski identifkator, podaci o lokaciji lica, kao i podaci o drugim obelžijima identiteta poput društvenog, kulturnog, geteskog i dr.

Novi Zakon o zaštiti podataka u Srbiji počeo je da se primenjuje od avgusta 2019. godine, i primenjuje se kako na domaće subjekte, tako i na strana pravna lica koja  u Srbiji posluju u Srbiji, odnosno koja sakupljaju podatke o njenim građanima. Zakon predviđa kazne za nepoštovanje svojih odredbi za preduzetnije do 500.000 din, a za pravna lica i do 2.000.000 dinara.

Naš zakon je u suštini preuzeta i prevedena uredba koja se bavi istom tematikom iz 2018. godine, čuveni GDPR uredba. EU uredba GDPR primenjuje se na pravne subjekte koji posluju u EU, ali na one koji posluju u inostrasnstvu, ali prikupljaju podatke o ličnosti građana EU. Iz tog razloga i firme iz Srbije koje posluju sa građanima EU, odnosno sajtovi (preko kojih naše firme pružaju usluge građanima EU) mogu biti na udaru GDPR uredbe i njenih izuzetno strogih kazni koje mogu biti i do 20.000.000 evra ili do 4% bruto prihoda kompanije.

 U slučaju nedoumica oko primene zakona i usklađivanja sa zakonom o zaštit podatak o ličnosti, možete kontaktirati Advokatsku kancelariju Vladisavljevic.

ZZPL i GDPR zaštita podataka

Zakon o zaštiti podataka primenjuje se na svako pravno ili fizičko lice koje obrađuje lične podatke, odnosno ono koje određuje način obrade podataka o ličnosti klijenata ili  potencijalnih klijenata, korisnika i posetilaca sajta, zaposlenih, kandidata koji apliciraju za posao itd. Advokat vam može pomoći oko svih pitanja u vezi sa usklađivanjem poslvanja sa propisima o ličnim podacima.

Advokatska kancelarija Vladisavljević pomaže klijentima u svim fazama procesa usklađivanja sa zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Naše glavne usluge su sledeće u ovoj oblasti su:

  • Provera uskalđenosti i usklađivanje sa zahtevima propisa koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti ZZPL, GDPR;
  • Izrada internih pravila – pravnih dokumenata;
  • Sprovođenje internih pravila;
  • Pravna podrška za prekogranične projekte i tokove informacija;
  • Izrada politike privatnosti, uslova korišćenja;
  • Sprovođenje obuke zaposlenih u kompanijama o pravilnu rukovanju podacima o ličnosti;
Podaci o ličnosti

Pravovremeno izradite potrebne akte, sprovedite potrebne procedure i obuke kako biste bil spremni u slučaju inspekcije Poverenika za zaštitu informacija.

Naš tim advokata za oblast zaštite podataka pomoći će Vam u implementaciji potrebnih rešenja.

Bilo da ste domaća ili strana kompanija ili preduzetnik, banka ili osiguravajuće društvo, softverska firma, se bavite marketingom, naši stručnjaci su u mogućnosti da preduzmu potrebne radne i u cilju usklađivanja sa propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti.