Advokat za nasledno pravo

Inheritance Lawyer in Serbia

Nasledno pravo predstavlja oblast prava koja uređuje nasleđivanje, tj. prelaz imovine sa jednog lica, nakon smrti, na druga lica, koju su njegovi naslednici. Umrlo lice čija se imovina prenosi naziva se ostavilac, a lica na koje se prenosi ta imovina nazivaju se naslednici. Imovina koja je ostalo nakon smrti ostavioca i koja se zatim prenosi, naziva se zaostavština.

Pretpostavke za nasleđivanje su: 1.smrt ostavioca, 2.postojanje zaostavštine, 3.postojanje naslednika i 4.postojanje osnova pozivanja na nasleđe.

Osnov nasleđivanja može biti sam zakon, a u slučaju postojanja testamenta, nasleđivaće se prema odredbama testamenta, s tim što se nasledni ne može lišiti nužnog naslednog dela.

Sporovi oko prava nasleđivanja postaju sve češći. Komplikovani porodični odnosi, gde ljudi imaju drugu ili čak i treću porodicu, prekogranična imovina koja je pod stranom nadležnosti su sve razlozi za nastanak pravnih teškoća i sporova.

Bez obzira da li osporavate testament ostavioca, želite da ostvarite nužni deo, da izdvojite svoju stvar koja se nalazila u državini ostavioca ili imate problem sa prekograničnom ostavinom, mi Vam možemo pomoći.

Uz našu pomoć, urediće te nasledno pravna pitanja na najefikasniji način, i lišiti sebe stresa i brige. Pružamo usluge savetovanja i/ili zastupanja, u nastavku navodimo neka nasledno-pravna pitanja:

 • Sastavljanje testamenta
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o raspodeli imovine za života
 • Pokretanje i zastupanje u ostavinskom postupku / raspravi
 • Zastupanje u postupku za oporavanje testamenta
 • Zastupanje u postupku za osporavanje ugvora o doživotnom izdržavanju
 • Postupak za izlučivanje stvari iz zaostavštine
 • Pokretanje i vođenje ostavinskog spora
 • Sprovođenje ostavinskog postupka nad zaostavštinom u inostranstvu
 • Ugovor o ustupanju imovine
 • Staralac zaostavštine
 • Nužni nasledni deo
 • Legat

Nasledno-pravnu materiju uređuje Zakon o nasleđivanju.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na telefon 064 380 95 25

i pišite nam na mail  info@advokatiubeogradu.rs

Advokat za nasledno pravo, advokat Beograd, advokat Čukarica, advokat, Stari Grad, advokat Rakovica, advokati u Beogradu advokat Palilula, advokat Zvezdara, advokat Savski Venac, advokat Novi Beograd.