Advokat Beograd

Početna >> Privredno pravo >> Likvidacija privrednog društva

Likvidacija privrednog društva

Gašenje društva sa ograničenom odgovornošću

Likvidacija doo

Advokat Beograd pruža podršku u svim fazama likvidacije privrednog društva.

Turbulentan period u finansijskom smislu koji je prethodio zajedno sa pandemijom korona virusa bio je izazov za mnoga privredna društva. Iako izazovi mogu biti prilike za rast firme i pronalaženje novih načina poslovanja, pojedini subjekti su izgubili tržišta i ne vide mesta za dalje poslovanje i započinju proces likvidacije privrednog društva.

U pojedinim slučajevima, finasijsku krizu u društvu će biti moguće prevazići refinasiranjem obaveza, restrukuriranjem, planom reorganizacije i otpuštanjem viška radnika, optimizacijom poslovnog procesa, dokapitalizacijom ili već spomenutom likvidacijom društva. U svakom od ovih situacija, Advokatska kancelarija Vladisavljević pruža konsultantske i pravne usluge.

Šta je likvidacija privrednog društva?

Likvidacija predstavlja postupak kojim se vrši gašenje društva i njegovo brisanje u svim registrima. Ona može biti prinudna i dobrovoljna. U daljem tekstu ćemo govoriti više o dobrovoljnoj.

Preduslov za likvidaciju društva je da društvo poseduje imovinu koja je veće vrednosti od njegovih obaveze, i da se iz te vrednosti mogu naplatiti svi njegovi poverioci. Ako to nije slučaj društvo se može ugasiti samo stečajem.

Procedura gašenja društva se može razlikovati od toga da li se radi o DOO – društvu sa ograničenom odgovornošću, akcionarskom, ortačkom ili komanditnom društvu. Ovaj teskt posebno stavlja akcent na brisanje DOO.

Ako ste uvideli ste da više nema ekonomske opravdanosti da Vaše privredno društvo nastavi sa poslovanjem i želite da ga ugasite, pred Vama sledi nimalo jednostavan proces prikupljanja dokumentacije i obavljanja različitih procedura pred državnim organima.

Pred vama se postavlja pitanje pitanje:  – Kako likvidirati preduzeće u Srbiji?

Advokatska kancelarija Vladisavljevic sa svojim timom poreskih i računovodstvenih savetnika, zastupa i pruža konsultantske usluge u proceduri brisanja firme. Pomažemo vam da sprovedete neophodne korake i izbegnete česte greške u celom procesu, a koje bi kasnije mogle dovesti do pravne odgovornosti, dugih procesa i velikih troškova.

U produžetku navešćemo neke osnovne crte cele procedure likvidacije privrednog društva doo.

Dakle radi se o proceduri koja po zakonu o privrednim društvima ne može trajati kraće od 120 dana, gde se moraju obavestiti svi poveriocu o tome, dati oglas, imenovati likvidacioni upravnik, sačiniti različiti izveštaji i obaveti potrebne regsitracije promena u registrima. Sam postupak za manje subjekte može koštati od nekoliko stotina evra, dok za veće subjekte ta cena zbog same složenosti i trajanja postupka ide znatno više.

U svim navedenim procedurama, naš tim u Beogradu Vas može zastupati, konsultovati i pomoći da se cela procedura završi što pre i uz što manje troškove.

Datum: 09. februar. 2022. godine

Advokatska kancelarija Vladisavljević

Advokati Beograd