Advokat Beograd

Advokat Tijana Vladisavljević

Advokat Tijana Vladisavljević

Advokat Tijana Vladisavljević je vlasnik Advokatske kancelarije Vladisavljević u Beogradu.

Završila je osnovne i master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa najvišim ocenama i istakla se kao jedan od najboljih studenata u generaciji.

Nakon fakulteta radila je kao pripravnik u renomiranoj advokatskoj kancelariji u Beogradu, a potom je završila pravosudni i advokatski ispit.

Advokat Tijana B. Vladisavljević je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda.

Advokatica Tijana Vladisavljević poseduje višegodišnje i raznovrsno  pravno iskustvo stečeno u radu sa klijentima i zastupanju njihovih interesa pred sudovima, državnim organima i drugim licima.


Advokatske usluge Tijana Vladisavljević, advokat u Beogradu, najčešće pruža, ali ne i jedino, u sledećim oblastima:

PORODIČNO PRAVO: Razvod braka, podela imovine, predbračni ugovori, zakonsko izdržavanje, roditeljsko pravo;

STVARNO PRAVO: Sastavljanje i provera ugovora kod prometa i izgradnje nepokretnosti, pribavljanje dokumetacije i dozvola, uknjižba, brisanje hipoteke, postupci kod smetanja poseda;

PRIVREDNO PRAVO: Osnivanje privrednog društva, povećanje i smanjenje osnovnog kapitala, likvidacija privrednog drištva, promena pravne forme, zastupanje u sporovima, ugovori u privredi, zaštita intelektualne svojine, poresko savetovanje;

NASLEDNO PRAVO: Sastavljanje testamenata i ugovoro o doživotnom izdržavanju, pokretanje ostavinske rasprave, zastupanje u ostavinskom  postupku;

OBLIGACIONO PRAVO: Sastavljane različitih vrsta ugovora, provera ugovora, raskid i poništaj ugovora, naknada štete zbog neizvršenja ugovora, naplata potraživanja.

NEKRETNINE: Savetovanje i sastavljanje ugovora i predugovora o kupoprodaji nepokretnosti, provera solidnosti investitora kod kupovine stana u izgradnji, pregovaranje sa investitorom i bankom, poresko savetovanje, konsalting kod ulaganja u nekretnine, povraćaj PDV-a kod kupovne prvog stana;

Nakon godina provedenih u aktivnom bavljenju advokaturom, advokat Tijana Vladisavljević zaradila je poverenje brojnih klijenta fizičkih i pravnih lica iz zemlje i sveta, naročito svojom stručnošću, otvorenošću i posvećenošću.

Kontakt telefon:  +381643809525

email:  info@advokatiubeogradu.rs