Porezi - Poresko savetovanje

poreski advokati za porez, poresko savetovanjetaxes, tax consultant, tax return

Advokatska kancelarija Vladisavljević pruža poresko savetovanje mnogobrojnim domaćim i stranim pravnim licima, privatnim kompanijama i organizacijama. Takođe savetujemo fizička lica u pogledu širokog spektra poreskih pitanja.

Advokatska kancelarija Vladisavljević je jedna od vodećih advokatskih kancelarija za poreze u Srbiji i od svog osnivanja veliku pažnju posvećuje poreskim pitanjima i novinama u oblasti poreza.

Naš tim za poreze i poresko pravo vrši svetovanje i zastupanje pred poreskim organima Republike Srbije i pruža podršku u svim aspektima poreskog prava uključujući:

 • Kompletno poresko svatovanje pravnih lica
 • Porezi na transakcije
 • Porez na dobit pravnih lica
 • Porez na kapitalnu dobit
 • Porez na dodatu vrednost – PDV
 • Izbegavanje dvostrukog poreskog  oporezivanja
 • Poresko savetovanje frilensera
 • Poresko planiranje
 • Porez na dohodak građana
 • Godišnji porez na dohodak građana u Srbiji
 • Refundacija i refakcija poreza
 • Poreski kredit
 • Porezi na prenos udela u privrednom društvu
 • Porezi na imovinu
 • Porez na prenos apsolutnih prava
 • Porez na poklon
 • Porez na nasleđe
 • Poreske olakšice
 • Oslobođenje od poreza

Kao značajan deo našeg međunarodnog poreskog savetovanja predstavlja prekogranično poresko strukuriranje, gde koordiniramo sa inostranim advokatima i savetnicima kako bi razvili najefikasnije rešenje za klijente.

Imamo odličan učinak u dosadašnjoj saradnji sa domaćim poreskim organima, sa kojima redovno pregovaramo za račun naših klijenata.

Za zakazivanje termina za konsultacije i za druge dodatne informacije u vezi poreskog savetovanja kontaktirajte nas na

mail: info@advokatiubeogradu.rs

i telefon:  +381 (0) 64 380 95 25

Advokatska kancelarija Vladisavljević Beograd

______________________

Oznake: Taxes, tax consulting, poresko pravo, poreski advokati, Poreski consulting, Poresko savetovanje, Advokat Beograd, Porez na dodatu vrednost – PDV, Porez na dohodak građana, Poresko planiranje, Izbegavanje dvostrukog oporezivanja, Poreski spor, kapitalni dobitak, kapitalni gubitak, Refakcija poreza, Refundacija poreza, Zakazivanje poreskog savetovanja, Advokati za poreze.