Zajedničko domaćinstvo i porodično domaćinstvo

Zajedničko domaćinstvo i Porodično domaćinstvo – uz male razlike u definiciji u različitim zakonima –  označavaju zajednicu života, življenja i privređivanja više osoba (najmanje 2).

Zakonom o porezima na imovinu porodično domaćinstvo se definiše na sledeći način:

  –  Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, u smislu stava 1. tog člana, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Zajednica življenja, privređivanja i trošenja predstavlja jedno faktičko stanje, a iz njega proizilaze različita zakonska prava i obaveze njegovih članova.

I pored svoje neformalne prirode, za ostvarenje prava i obaveza iz zajedničkog domaćinstva, nekad je potrebno formalno dokazati njegovo postojanje. Npr. pred poreskim-upravnim organom se prilikom podnošenja zahteva za poresko oslobođenje po osnovu postojanja porodičnog domaćinstva kod kupovine prvog stana – mora kao dokaz priložiti istovetna adresa prebivališta iz lične karte članova zajedničko porodičnog domaćinstva.

Dok u porodičnom zakonu postojanje, odnosno nepostojanje zajedničkog domaćinstva i zajednice življenja predstavlja bitan elemetent instituta brak – kad ne postoji mogućnost za ostvarenje zajednice življenja bračnih drugova, to predstavlja jedan od razloga za razvod braka.

Oznake – Zajedničko domaćinstvo,  porodično domaćinstvo, zajednica življenja

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *