Advokat Beograd

Zajedničko domaćinstvo i porodično domaćinstvo

Zajedničko domaćinstvo i Porodično domaćinstvo – uz male razlike u definiciji u različitim zakonima –  označavaju zajednicu života, življenja i privređivanja više osoba (najmanje 2).

Postoje određene teorijsko-terminološke razlike između termina Zajedničko domaćinstvo i Porodično domaćinstvo, što je evidentno i iz jezičkog tumačenja njihovih značenja, obzirom da termin porodično domaćinstvo u sebi spominje porodicu. Međutim mi ćemo se ovde zadržati samo na citiranju i tumačenju onoga što pojednini zakoni Srbije kažu o datoj temi.

Zakonom o porezima na imovinu porodično domaćinstvo se definiše na sledeći način:

  –  Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, u smislu stava 1. tog člana, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Zajednica življenja, privređivanja i trošenja predstavlja jedno faktičko stanje, a iz njega proizilaze različita zakonska prava i obaveze njegovih članova.

I pored svoje neformalne prirode, za ostvarenje prava i obaveza iz zajedničkog domaćinstva, nekad je potrebno formalno dokazati njegovo postojanje. Npr. pred poreskim-upravnim organom se prilikom podnošenja zahteva za poresko oslobođenje po osnovu postojanja porodičnog domaćinstva kod kupovine prvog stana – mora kao dokaz priložiti istovetna adresa prebivališta iz lične karte članova zajedničkog porodičnog domaćinstva.

    — Pitanjima poreza na imovinu i savetovanja kod sređivanja dokumentacije i vlasničkih papira za nepokretnosti, redovno bave se advokati za nekretnine . —


Postojanje, odnosno nepostojanje zajedničkog domaćinstva i zajednice življenja, prema porodičnom zakonu predstavlja bitan elemetent instituta brak – kad ne postoji mogućnost za ostvarenje zajednice življenja bračnih drugova, to predstavlja jedan od razloga za razvod braka.


Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, pominje se zajedničko domaćinstvo, ali samo tako što se na negativan način određuje krug članova zajedničkog domaćinstva, odnosno, ko sve ne spada u krug članova zajedničkog domaćinstva. Ta norma glasi:

„Članom porodice, odnosno zajedničkog domaćinstva…tražioca besplatne pravne pomoći, ne smatra se lice protiv koga tražilac, besplatne pravne pomoći pokreće postupak zaštite od nasilja u porodici…“


Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, propisuje se da Zajedničko domaćinstvo u smislu tog zakona, jeste zajednica življenja, privređivanja i trošenja sredstava svih članova domaćinstva. Dalje se propisuje da lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu i koja su  supružnici ili vanbračni partneri, deca i srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodsva, kao i srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva predstavljaju – Porodicu.

Oznake – Zajedničko domaćinstvo,  porodično domaćinstvo, zajednica življenja

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *