Advokat Beograd

Blog

aKTUELNO

Obrađujemo aktuelna pitanja iz oblasti prava i advokatske prakse u okviru našeg bloga.

Pročitajte više u produžetku bloga:

Zastarelost potraživanja u Srbiji

Zastarelost potraživanja

Svako potraživanje može zastariti, ali kada je to, i kako znati da li je taj momenat nastupio? Koji su rokovi zastarevanja potraživanja za komunalne usluge ili za naknadu štete? Kako sprečiti da potraživanje zastari? ČITAJ DALJE... ...

Naplata potraživanja

Redovna naplata potraživanja je od suštinske važnosti za likvidnost preduzeća i normalno poslovanje. Šta kada kupci i poslovni partneri počnu da zadocnjuju sa isplatom dugova. Kako najbrže naplatiti svoje potraživanje - koje metode vam stoje na raspolaganju? ČITAJ DALJE... ...

Naplata potrazivanja - Beograd

Ugovor o faktoringu

Jedan od ređe korišćenih finansijskih ugovora u Srbiji, ali koji ima svoje značajne prednosti u odnosu na druge vrste finasranja i održavanja likvidnosti privrednih subjekata. Koje su odlike ugovora o faktoringu i kako ga zaključiti?. ČITAJ DALJE... ...

Alimentacija

Alimentacija

Alimentacija je pitanje koje se redovno otvara nakon razvoda braka, a često i se i kasnije problematizuje - kada je ne plaća onaj ko je to dužan. Pred sudom utvrđen iznos alimentacije se može izmeniti, a neplaćeni iznosi zastarevaju. ČITAJ DALJE...

Tužba za razvod braka Beograd

Razvod braka

Kada bračne nesuglasice postanu neizdržive ili prosto prestane zajednički život, postavlja se pitanje kako pravno razvesti brak, koliko košta ceo proces i koliko traje. U tekstu su odgovori na ova i brojna druga pitanja u vezi razvoda braka. ČITAJ DALJE... ...

PORODIČNO PRAVO - family, kids, baby

Porodično pravo
5 najčešćih pitanja

Koja su prava deteta, a koje su obaveze roditelja i i obrnuto? Kako se roditelj može lišiti roditeljskog prava? Kada dete ima pravo da daje mišljenje pred sudom, da li dete može da preduzima pravne poslove, su neka od pitanja u vezi kojih možete saznati više. ČITAJ DALJE... ...

Ugovor o pozajmici - ugovor o zajmu

Ugovor o pozajmici

Kada treba premostiti neki iznenedni novčani manjak ili hitno platiti neko potraživanje, lica se obično odlučuju za pozajmicu. Međutim pozajmice nose sa sobom rizike. S početka nesporne stavri lako postanu sporne. Kako preduprediti rizike? Kako osigurati vraćanje date pozajmice? ČITAJ DALJE... ...

Šta rade advokati za nekretnine

Pitanje kupovine i prodaje nekretnina je za većinu građana pitanje koje se javlja jednom u mnogo godina. A kada se pojavi, na ulogu je kapital stvaran godinama i decenijama. Kako obezbediti sigurnu kupoprodaju neretnine i kako vam advokati za nekretnine tu mogu pomoći. ČITAJ DALJE... ...

Advokati za privredno pravo

Poslovanje privrednog društva, od samog osnivanja, pa do gašenja privrednog društva skopčano je sa ispunavanjem velikog broja pravnih procedura i zahteva poznavanje solidne količene pravnih propisa. Kako Vam advokati u oblasti prevrednog prava mogu konkretno pomoći i koje su ti njihove usluge? ČITAJ DALJE... ...

„Budite uvek u toku sa novostima u oblasti prava i advokature uz naš blog.“

Zakažite konsultaciju za Vaš pravni problem

Šta je blog?

Na kraju i par reči o tome šta je blog, i šta znači reč blog?

Ustaljeno značenje reči blog označava web sajt, stranicu ili odeljak sata koji sadrži aktualne informacije iz jedne ili više olbasti, koji se redovno održava i osvežava sa autorskim sadržajem od strane autora bloga. Jedan od poznatijih blogova u Srbiji jeste blog sudije Majića, koji se uglavnom bavi pravnom tematikom