Posvećeni uspehu naših klijenata

Potreban Vam je pouzdan Advokat koji bi rešio Vaše pravne probleme

Pozovite nas

+381 (0)64 380 95 25

Došli ste na pravo mesto

Advokati sa iskustvom i stručnošću

ADVOKAT Beograd
Advokatska kancelarija
VLADISAVLJEVIĆ

Law Office

ADVOKAT BeogradAdvokatska kancelarija Vladisavljević je multidisciplinarna advokatska kancelarija u Beogradu, izgrađena na temeljnom skupu vrednosti koje uključuju praktičnost, preduzetništvo i poštovanje etike advokata.

Naša najbolja preporuka su naši brojni zadovoljni klijenti. Oni čine naše ime prepoznatljivim. Vrhunski rezultati po meri klijenta nastaju kao rezultat stručnosti i iskustva koje poseduju naši advokati u radu sa sudovima u Republici Srbiji, međunarodnim sudovima, javnim tužilaštvima, iskustvom u privredi, te radu sa građanstvom.

Istrajni smo u iznalaženju novih i kreativnih rešenja, koja su efikasna i po najvišim merilima advokatske prakse. Gradimo odnose sa klijentima zasnovane na poverenju i iskrenoj pažnji, uvek štiteći njihov interes i reputaciju.

Naši advokati su posvećeni pomaganju klijentima u rešavanju zahtevnih problema sa kojima se suočavaju. Dugogodišnje iskustvo advokata u pravnoj praksi, osigurava da će uvek biti u mogućnosti da iznađu rešenja koja će na najbolji mogući način zadovoljiti potrebe svake stranke.

Biti advokat u Beogradu i Srbiji je odgovorna profesija. Svesni smo da naši postupci imaju ogroman uticaj na dobrobit lica koja zastupamo, na njihova prava, imovinu i budućnost. Pojam advokat je simbol zaštite i ostvarivanja ustavnih i zakonskih prava. Od advokata se svakodnevno očekuju najbolji rezultati. Zato se uvek trudimo da radimo bolje i da budemo bolji.

Advokatska kancelarija Vladisavljević – Advokat Beograd – ima sedište u Srbiji – grad Beograd, a pravne usluge pruža u zemlji i u inostranstvu u saradnji sa partnerskim advokatskim kancelarijama i advokatima.

Stručnim pristupom do ostvarenja prava

Abundans cautela non nocet​

Advokatska kancelarija Vladisavljević logo
Advokatska kancelarija Vladisavljević logo
Advokatska kancelarija Vladisavljević logo
Advokatska kancelarija Vladisavljević logo

Posvećeni uspehu naših klijenata

Oblasti rada advokata

Stroller

Porodično pravo

Advokat za porodično pravo zastupa i savetuje u širokom spektru pitanja porodičnih i bračnih pitanja, prava deteta i roditelja, starateljstva. Izdržavanje deteta, izdržavanje roditelja, izdržavanje srodnika. Zaštita od nasilja u porodici. Postupci usvojenja. Imovinska pitanja u porodici, braku i vanbračnoj zajednici. Promena ličnog imena i prezimena.

Razvod braka

Kada dođe do razvoda, možemo Vam pomoči oko svih pitanja, bilo da želite sporazumni razvod ili pokretanje tužbe. Podela zajedničke imovine. Samostalno ili zajedničko starateljstvo nad detetom. Razvod braka - lična i imovinska pitanja. Promena ličnog imena i prezimena. Alimentacija za dete, Izdržavanje supružnika. PSastavljanje predbračnog ugovora. Bračni ugovor.

Agreement

Parnica - rešavanje sporova

Opšta parnica. Zastupanje pred sudom u posebnim parničnim i vanparničnim postupcima. Pregovaranje kada je to potrebno radi postizanja mirnog rešenja spora ili poravnjanja. Žalba na presudu. Kontratužba. Izvršni postupak i prinudno izvršenje. Vanredni pravni lekovi. Revizija.

nekretnina

Nekretnine

Pravni saveti za kupovinu, prodaju i izgradnju nepokretnosti. Provera dokumentacije od strane advokata. Sastavljanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Zastupanje pred katastrom i drugim organima radi upisa svojinskih prava, legalizacije ili dobijanja potrebnih dozvola. Skidanje hipoteke. Povraćaj poreza na kupovinu prvog stana.

Pružanje najšireg spektra usluga u oblasti privrede. Osnivanje privrednih društava i ogranaka pri agenciji za privredne registre i i registracija promena. Akcionakrska društva, Društva sa ograničenom odgovornošču, Ortačka društva. Stečaj, Restrukuriranje. Korporativno upravljanje, Dividende. Nezadovoljni akcionari, Prekogranične transakcije, Poreska optimizacija i izbegavanje dvostrukog oporezivanja. Due diligence.

 

Zastupanje i odbrana okrivljenih u krivičnim, prekršajnim i postupcima za privredne prestupe. Odbrana pred javnim tužilaštvima, sudovima, policijom i drugim organima u opštem kao i posebnim postupcima, pred Višim i sudom i tužilaštvom za organizovani kriminal, korupciju i tužilaštvu za ratne zločine Beograd. Podnošenje redovnih i vanrednih pravnih lekova u krivičnom postupku, postupku za privredne prestupe i prekršaje. Rehabilitacija. Vanredni pravni lekovi u krivičnom postupku. Advokat za krivična dela u privredi. Advokat za odbranu fizičkih lica.

Ugovorno pravo

Sastavljanje svih vrsta ugovora. Tužba za raskid ugovora. Poništavanje rušljivih ugovora. Naknada ugovorne štete. Ugovor o poklonu. Advokatska kancelarija sastavlja kuporodajni ugovor i vrši proveru dokumentacije. Aneks i izmene ugovornih odredbi. Izvršenje ugovornih obaveza. Ortački ugovor - Ugovor o osnivanju privrednog društva.

Agreement

Radno pravo

Zastupamo i savetujemo poslodavace i zaposlene. Ugovor o radu i stvarenje prava iz njega. Usklađivanje sa zakonom o radu, Nezakoniti otkaz. Mobing. Upućivanje radnika na rad. Premeštanje na drugo radno mesto. Aneks ugovora o radu. SIndikalno udruživanje i sindikalna prava.

Agreement

Upravno pravo

Zastupanje pred organima uprave. Upravni postupak. Žalba na upravno rešenje. Advokat za upravne sporove. Zastupanje pred carinskim, poreskim i policijiskim organima. Zastupanje pred katastrom i uknjižba.

Poresko pravo

Poresko pravo

Advokat za poresko savetovanje pravnih i fizičkih lica. Poresko planiranje. Zastupanje pred poreskom upravom i drugim fiskalnim i prafisalnim organima. Optimizacija poreza. Porez na kapitalnu dobit. Porez na dobit pravnih lica. Porez na dohodak građana. Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Ugovor o kupovini kuće

Provera dokumentacije pri kupovini kuće, stana ili poslovnog prostora i priprema kvalitetnog ugovora o kupoprodaji od strane advokata.

Sastanak sa advokatima u Beogradu

Konsultacije sa advokatima u Beogradu i pravno savetovanje.

pregovaranje sa advokatima u Beogradu

Smatramo da je izuzetno važno da advokat bude izvrstan u pregovaranju.

Profesionalan i iskusan Advokat Beograd

Zašto izabrati naše advokate

Iskustvo i najbolji rezultati

Naši advokati imaju višegodišnje iskustvo u struci, radeći na predmetima od najmanjih do najsloženijih slučajeva ogromnih vrednosti. Pritom dajući najbolje moguće rezultate, čak i preko onoga što se od advokata očekivalo u datom slučaju. Zato možete biti uvereni da koliko god Vam izgledalo složeno ili možda i nerešivo pitanje ili problem koji imate, mi imamo rešenje. Vi možete angažovati bilo kog advokata, ali ono što što pravi razliku su dosadašnje iskustvo i rezultati.

Kompletna usluga, profesionalno i odgovorno

Kada Advokatska kancelarija Vladisavljević preuzme Vaš predmet, porinućemo se oko SVIH pravnih pitanja koja se jave na putu do postizanja traženog rezultata. Ne ostavljamo ništa po strani. Ekspertska znanja naših advokata, saradnika i veštaka iz više oblasti, biće prema potrebi uključena u rešavanje Vašeg pitanja. Odgovorni smo za preuzete zadatke. Samo kompletno i kvalitetno obavljen posao je za nas privatljivo rešenje.

Fokusirani na klijenta

Konstantno posvećeni najboljem interesu klijenta - advokat non-stop dostupan, čak i posle radnog vremena za klijente sa kojim imamo takav dogovor.

Mi smo predan partner raznovrsnom spektru klijenata – fizičkih i pravnih lica koja razmišljaju u napred, koji žele sigurnu budućnost, relaksiranost od problema na privatnom i poslovnom planu, koji ne oklevaju da nam obrate za pomoć u tome kad god im je potrebna.

više o nama…

Mi posmatramo na pravo dugačije.
 

Zakažite termin za konsultacije na:
064 380 95 25

Ocene klijenata
Iskustva sa advokatima Vladisavljević

"Advokati Vladisavljević su uradili perfektno posao u vezi sa pravnim problemom koji sam nedavno imao . Pokazuju veliku pažnju prema detaljima i to ih čini sjajnim advokatima, najbolji su. Iskrena preporuka." - Zoran J.
"Iskreni su i posvećeni svom radu. Imaju veliko znanje. Nećete biti razočarani ako angažujete advokate Vladisavljević . Moja preporuka."
- Marija V.
"Odlična advokatska kancelarija. Dali su mi neprocenjivo vredne savete, lično i za moju firmu. Saradnja sa njima je pravo zadovoljstvo."
- Dejan A.
"Advokati Vladisavljevic su nas zastupali pre dve godine, kad je moja ćerka imala povredu u Beogradu. Bili smo u pravom haosu, a su nam oni puno pomogli. Uvek su srdačani i predusretljivi. Sve preporuke."
- Ana M.

Ako niste sigurni da li Vam je potreban advokat za Vaše pravno pitanje – slobodno nas kontaktirajte za više informacija na e-mail:

info@advokatiubeogradu.rs 

i na telefon: 064 380 95 25

Advokatska kancelarija Vladisavljević – Advokat Beograd