advokati

Advokatska kancelarija Vladisavljević - Law Office - Advokat Beograd - pruža širok spektar pravne pomoći, zastupanja u različitim postupcima, prilikom pregovaranja i sklapanja pravnih poslova. Vršimo odbranu u krivičnim i prekršajnim stvarima, sastavljanje i proveru ugovora i drugih akata, poresko savetovanje, osnivanje pravnih lica i druga pravna pomoć.

advokati

Zajedničko domaćinstvo i porodično domaćinstvo

Zajedničko domaćinstvo i Porodično domaćinstvo – uz male razlike u definiciji u različitim zakonima –  označavaju zajednicu života, življenja i privređivanja više osoba (najmanje 2). Zakonom o porezima na imovinu porodično domaćinstvo se definiše na sledeći način:   –  Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, u smislu stava 1. tog člana, smatra se zajednica života, privređivanja …

Zajedničko domaćinstvo i porodično domaćinstvo Read More »

Solidarni dug, personalna subrogacija i zastarevanje

Personalna subrogacija u obligacionom pravu postoji kada neko treće lice ispuni dug koji dužnik ima prema poveriocu, čime poveriočevo potraživanje prelazi na ispunitelja.To treće lice se zove solvens (ispunilac) i stupa na mesto poverioca tako da dužnik umesto ranijem poveriocu duguje njemu. Prelaz potraživanja može nastupiti ugovorom zaključenim između solvensa i poverica ili na osnovu …

Solidarni dug, personalna subrogacija i zastarevanje Read More »

Advokat za parnicno pravo

PARNIČNO PRAVO – ADVOKAT ZA PARNIČNI POSTUPAK Advokatska kancelarija Vladisavljević pruža ekspertsko zastupanje u parnicama i vansudskom rešavanju sporova. Vansudsko rešavanje je korisno za obe strane jer sprečava vođenje nepotrebnih sudskih postupaka koji nekad mogu da dugo da potraju, međutim kada nikakav dogovor sa drugom stranom nije moguć – parnica postaje neophodna – a savet i zastpanje od strane …

Advokat za parnicno pravo Read More »

Vladisavljević Law

Belgrade, Serbia. High Quality Advice Experience of working with us, means you will consistently receive high quality advice, which is delivered quickly and succinctly. We are noted for offering “swift response times” and “excellent results”. We are recognised as leaders in our chosen fields. Clients praise our “depth of experience and solid understanding of the …

Vladisavljević Law Read More »