Advokat Beograd

Advokatski pripravnik

Advokatski pripravnik - Posao

Zapošljavanje advokatskog pripravnika - Oglas za posao - Beograd

Advokatska kancelarija Vladisavljević iz Beograda, raspisuje oglas za posao – Tražimo advokatsku pripravnicu. Konkurs je otvoren još 5 dana (ili kraće u slučaju da ranije pronađemo odgovarajućeg kandidata).

Uslovi koje bi kandidat za posao trebalo da ispunjava:

  • Završen Pravni fakultet (diplomirani pravnik);
  • Dobro poznavanje engleskog jezika;
  • Komunikativnost, prilagodljivost, profesionalnost;
  • Do 30 godina starosti;

Zadaci i odgovornosti (opis posla):

  • Sastavljanje različitih vrsta podnesaka
  • Analiza i tumačenje zakona koji se odnose na određeni predmet
  • Samostalna komunikacija sa klijentima
  • Sakupljanje podataka vezanih za predmet
  • Zastupanje klijenta pred različitim državnim organima
Advokatski pripravnik će imati adekvatnu novčanu naknadu za rad, kao i mogućnost da za sticanje znanja i razvijanje veština za rad u advokaturi.
 

Pripravnik će sticati iskustva u radu sa pravnim i fizičkim licima, naročito u oblastima građanskog prava i imovinskog prava, poreskog prava, porodičnog i naslednog prava, prava na nekretninama – više o oblastima i načinu rada pročitajte na sajtu advokatske kancelarije Vladisavljević – www.advokatiubeogradu.rs

Ako želite mogućnost da puno naučite, da primenite svoja znanja u praksi kroz samostalan rad sa klijentima, sastavljanje različitih podnesaka i zastupanje klijenata pred brojnim državnim instituacijama, a da za to budete i plaćeni, onda je obavljanje pripravničkog staža u našoj advokatskoj kancelariji pravi izbor.
 

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoj CV na našu e-mail adresu: info@advokatiubeogradu.rs

Oglas se uskoro zatvora, pa pošaljite Vašu prijavu već danas.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

O praksi advokatskih pripravnika u Srbiji

Advokatski pripravnik je lice koje je položilo pripravničku zakletvu pred Advokatskom komorom, upisano u imenik advokatskih pripravnika i koje je započelo obavljanje pripravničke prakse kod advokata. Tokom pripravničke prakse, advokatski pripravnik se stručno i praktično osposobljava za kasnije samostalno bavljenje advokatskom profesijom. Nakon polaganja pravosudnog ispita, dotadašnji advokatski pripravnik se može baviti i drugim pravosudnim profesijama. Obuku advokatskih pripravnika može vršiti samo advokat sa najmanje 3 godine advokatskog iskustva.

 Za one koji žele da nastave bavljenje advokaturom, moraju položiti Pravosudni ispit, a potom i Advokatski ispit. Usnje pravosudnog ispita je da je obavljen pripravnički staž u trajanju od najmanje 2 godine, računajući od dana učlanjenja u advokatsku komoru u status pripravnika. Pravosudni ispit često nazivaju i „pravni fakultet u malom“zbog obimnog gradiva koje se ponovo polaže Komisijom Ministarstva pravde.

Nakon što položi pravosudni ispit, pripravnički staž pripravnika može trajati najduže još 365 dana.

Obaveze advokatskog pripravnika su da radi po uputstvima koje mu daje advokat kod koga je na pripravničkoj vežbi, kao i da se drži datih mu ovlašćenja. Izuzetak bi postojao ako bi dobijena uputstva bila suprotna propisima u advokaturi.

Obaveze advokata i advokatsog pripravnika određuju se Zakonom o advokaturi, Statutom advokatske komore i Kodeksom profesionalne etike advokata.

Pripravnički staž u advokatskoj kancelariji

 

U Srbiji svake godine veliki broj studenata diplomira na pravnom fakultetu. Mnogi od njih imaju želju da postanu advokati, što značajan deo njih i postane. Trenutno u Srbiji postoji preko 10.000 aktivnih advokata, od čega najveći deo u Beogradu. To stvara pojačanu konkurencija u profesiji. Mnogi zato često postavljaju pitanje da li je potrebno još advokata u našoj zemlji. Da li će se mladi diplomac pravnog fakulteta opredeliti za bavljenje pozivom advokata, ostaje na njemu. Ako imate veliku želju da se bavite advokaturom, morate biti spremni na stalno učenje i usavršavanje, i biti spremni da se temeljno posvetite profesiji.

Tokom pripravničkog staža u advokatskoj kancelariji, pripravnik stiče praktična iskustva i primenjuje u praksi znanja koja je stekao na pravnom fakultetu. On može da zamenjuje advokata na sudu i ročištima u manje zahtevnim postupcima, kao i da postupa pred drugim državnim organima u skladu sa uputstvima advokata – njegovog principala. Takođe, pripravnik može da obavlja i druge poslove i radi sa klijentima, shodno stepenu obučenosti za konkretna pitanja.

Sve u svemu važno je da pripravnik tokom svoje prakse stekne izvesno profesionalno iskustvo i nauči osnove advokatskog posla, kao i važnost poštovanja propisa u advokaturi.

Ako ste opredeljeni da se u profesionalnom radu bavite advokaturom, onda je pripravnički staž u advokatskoj kancelariji odličan način da započnete profesionalnu karijeru.

Plata advokatskog pripravnika

Tokom ranijih godinama u najvećem broju slučajeva u Beogradu, advokatski pripravnici nisu primali platu tokom pripravničkog staža, već su radili volonterski, u sklopu pripravničke obuke. 

Obzirom da pripravničkoj obuci prethodi dugi niz godina školovanja, rad za koji se ne dobija plata svakako može demotivisati pojedinca i pored toga što se radi o periodu obuke i pripreme za samostalan rad u advokaturi.

Međutim, situacija se u tom pogledu promenila na bolje pa sada pripravnici najčešće imaju adekvatnu platu tokom svoje obuke. Iako plate advokatskih pripravnika nisu kao u nekim drugim sektorima, one se sada polako dostižu plate iz drugih sektora.

Zakonski uslovi za advokatske pripravnike

 

Da bi započeo obavljanje pripravničke vežbe, budući advokatski pripravnik mora položiti zakletvu i upisati se u imenik advokatskih pripravnika.

Zakonom predviđeni uslovi za upis u imenik su:

1) posedovanje diplome domaćeg pravnog fakulteta ili stranog – ako je diploma priznata u skladu sa zakonom

2) državljanstvo  Srbije;

3)  potpuna poslovna sposobnost i opšta zdravstvena sposobnost kandidata;

4) da nije osuđivan za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za obavljenje advokatske profesije, kao i da ima dostojnost za obavljanje ove profesije

5) da nije u radnom odnosu;

6) da nema registrovanu drugu samostalnu delatnost, ili status statutarnog zastupnika, direktora u pravnom licu, da nije zastupnik državnog kapitala, prokurista ili lice  koje ima ugovorom o radu utvrđenu zabranu obavljanja drugih poslova, da nije predsednik u upravnom odboru pravnog lica (lukrativnog tipa) ili član ili predsednik izvršnog odbora banke;

7) da nema položen pravosudni ispit i da nema već obaveljen staž sa kojim ispunjava uslove za polaganje pravosudnog ispita;

8) mora imati zaključen ugovor o radu sa advokatom

Preko linka u nastavku možete pročitati koja je dokumentacija potrebna otpočinjanje prakse.

 

Zakletva advokatskog pripravnika

Zakletva advokatskog pripravnika glasi:

„Zaklinjem se da ću dužnost advokatskog pripravnika obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati ustava, zakona i drugih propisa, statuta advokatske komore i kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature.“

Nakon položene zakletve, nadležna komora donosi rešenje o upisu u imenik advokatskih pripravnika i izdaje mu pripravničku legitimaciju.

Od tog momenta advokatski pripravnik može obavlajti svoj posao i radne zadatke u punom kapacitetu.

Advokat Beograd - logo

 

Ako pregledate različite oglase tražeći posao kao advokatski pripravnik, a pritom ste opredeljeni i odlučni u želji da pripravnički staž obavite u advokatskoj kancelariji u Beogradu, i da za to primate adekvatnu platu, prijavite se na naš konkurs za posao adv. pripravnika i pošaljite svoj CV  na e-mail adresu: 

info@advokatiubeogradu.rs

Naš konkurs za posao je otvoren do kraja aprila, ali ako pre toga pronađemo odgovarajuću kandidatkinju/kandidata, konkurs će biti zatvoren ranije.

Advokatska kancelarija Vladisavljević – Advokat

Dvadeset sedmog marta 3,
Palilula,
Beograd, Srbija 11120
Србија
Телефон: +381643809525
Е-пошта: info@advokatiubeogradu.rs
URL: https://advokatiubeogradu.rs/