KRIVIČNO PRAVO - ADVOKAT KRIVIČAR

Imati odličnog krivičnog advokata da radi na Vašem slučaju pravi razliku.

Izbor advokatske kancelarije Vladisavljević znači da ćete imati pristup velikom iskustvu, znanju i ekspertizi  koji će raditi za Vas na svakom koraku. pravnog puta. Advokati Vladisavljević nude takav nivo profesionalizma u svakom slučaju koji radimo.

Ako ste Vi ili neko Vaš okrivljeni da ste izvršili krivično delo, Vama je potrebno pravno zastupanje od strane advokata koji će štititi Vaša zakonska prava. Mi smo posvećeni odbrani naših klijenta od neosnovanog a često i zastrašujućeg gonjenja. Vaša sloboda je previše važna da ne biste koristili najbolju pravnu pomoć koju možete da nadjete. Mi razumemo da kad smo angažovani na krivičnom predmetu, slučaju, mi smo odgovorni za dobrobit našeg klijenta a tako i njegove porodice. Pa tako svaka doneta odluka i svaka radnja preduzeta od strane advokata naše kancelarije uvek će ogledati u sebi ovo razumevanje. U tom cilju naš iskusan krivični advokat će uvek stajati uz našeg klijenta i neće dozvoliti nepravdno zlo ka njemu, Advokati u Beogradu.

Advokatska kancelarija Vladisavljević veruje da kvalitetan istraživački rad i ispitivanje svih okolnosti slučaja  kroz našu saradnju sa ekspertima za određenje oblasti, zatim pravilno isticanje potrebnih argumenata i prigovora tokom tužilačke istrage i kroz pripremanje kvalitetne odbrane pravi ključni korak u skidanju sumnji i optužbi sa naših klijenata. Naši advokati ništa ne uzimaju zdravo za gotovo. Svaki mogući detalj će biti pretrešen, pravno istražen i aizanaliziran pre pravljenja strategije za odbranu pre saslušanja, a kasnije će biti prilagođavan u skladu sa time kako se slučaj odvija. Pojedinci i pravna lica optuženi za kriminalne radnje imaju svoje biznise i porodice kao ulog koji mogu da izgube. Lažna optužba, pogrešna identifikacija, ili pogrešan forenzički nalaz mogu lako da dovedu do nepravednog optuženja.

Advokati Vladisavljević znaju da su oni koji su optuženi za krivična dela zabrinuti zbog mogućeg gubitka svoje slobode, svoje licence ili svoje privilegije da budu vozači. Razumemo da kada se ovo dogodi ljudima je potrebno jasno i brzo rešenje za njihove  za njihove zabrinutosti, Naš advokat krivičar, advokat za krivično pravo je spreman da posveti svoje značajne veštine, neobičnu snalažljivost i  veliko iskustvo da obezbedi potreban nivo elemenata za najkvalitetniju odbranu naših klijenata.

Kroz naše vreme provedeno na odbranama klijenata, stekli smo  poštovanje od strane sudija, tužilaca i policije kojima se naši nepoklobljivi advokati rutinski suprostavljaju  u teškim slučajevima. Ogromne teškoće koje mogu da prate krivično suđenje, u sudnici i izvan nje, ali takđe pronalaženje pravnog zastupnika koji će na najbolji način i sa punom posvećenošću da zastupa interese okrivljenog takođe može biti problematično. Izabrati dobrog advokata za krivicu je jedna od najvažnijih odluka koju možete doneti. Budite uvereni da iskusni Advokati Vladisavljević će energično braniti Vaša Ustavna i zakonska prava izvodeći Vas iz teškog vremena u koje ste dospeli.

Najčešća pravna pitanja u kojima Advokatska kancelarija Vladisavljević pruža zaštitu u krivičnim predmetima su:

 • Razbojništvo
 • Teška krađa
 • Vožnja u pijanom stanju
 • Posedovanje proizvodnja i promet narkotika
 • Prevara
 • Maloletnička delikvencija
 • Porodično nasilje
 • Nasilnička vožnja
 • Izazivanje teške telesne povrede
 • Falskiifikovanje
 • Ubistvo i pokušaj ubistva
 • Krivična dela na internetu
 • Kidnapovanje
 • Dela protiv polne slobode

Pozivite nas za besplatnu konsultaciju na 064/380 95 25

 i kontaktirajete nas na mail info@advokatiubeogradu.rs

Advokatska kancelarija Vladisavljević.

Advokati u Beogradu, Advokat Srbija, Advokat Beograd, Advokat krivičar, Krivični advokat, Advokat za krivicu. Advokat za krivično pravo. Advokat zemun, Advokat Čukarica, Advokat Banovo Brdo, Advokat Novi Beograd, Advokat Palilula, Advokat Voždovac, Advokat Stari Grad, Advokat Savski Venac, Advokat Rakovica,Advokat Zvezdara, Advokat Pančevo, Advokat Surčin, Advokat centar, Advokat u centru grada, najbolji advokati, najbolji advokat, najbolja advokatska kancelrija.