KORPORATIVNO I POSLOVNO PRAVO

entrepreneur, idea, competence

Naš tim za Korporativno i Poslovno pravo pruža savetovanje u vezi sa korporativnim transakcijama koje su povezane sa više jurisdikcija, u vezi sa bankarstvom i finansiranjem, u komercijalnim ugovorima i u svim aspektima vođenja i razvijanja biznisa kako u Srbiji, tako i u regionu. Koristimo veštine koje imamo u pogledu poslovne imovine, poreza, prava intelektualne svojine, tehnologija i radnog prava. Mi kombinujemo snažnu tehničku stručnost sa dosadašnjim rezultatima u isporučivanju fleksibilnih, kreativnih i praktičnih rešenja za naše klijente.

Mi savetujemo biznise svih veličina, uključujući članove i acionare, menadzment timove, investitore i zajmodavce u pogledu transakcija – od početnog star-up-a, do razvojnih transakcija, spajanja, preuzimanja, strateških saveza, joint venture-a, autsorsovanja, dokapitalizacije, reorganizacije, restrukuriranja.

Naša podrška se ne završava na transakcijama, već smo tu uz klijenta tokom svih fazi razvoja kompanije. Naše savetovanje se takođe odnosi na sva pitanja upravljanja i administriranja kompanijom, uključujući i pitanja obaveza direktora, pitanja u vezi akcionara, odbora itd.

Nudimo ekspertske savete u vezi :

 • Otvaranje privrednog društva
 • Spajanja i preuzimanja
 • Izdvajanje i podela
 • Investicioni fondovi i strateška ulaganja
 • Korporativno upravljanje
 • Joint venture
 • Tržišta kapitala
 • Hartije od vrednosti
 • Međunarodne i prekogranične transakcije
 • Reorganizacija i restrukuriranje
 • Stečaj
 • Privatizacije
 • Nadzor nad zakonitošću poslovanja

Za savet u pogledu korporativnog i poslovnog prava, raznih transakcija, ugovora i drugih pitanja pišite nam mail na:

 info@advokatiubeogradu.rs

i kontaktirajte nas na telefon:

064/380-95-25.